top of page

Kirtan Masala - Amrita
Lyrics album

anshu-a-qhQabxhtizY-unsplash(1).jpg

01 Ganesh Prasad

Om Ganesha

Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha

Jai Jai Jai Jai Jai Ganesha Jai Jai Jai Jai Jai Ganesha

Om Ganesha Om Ganesha

02 Bam Bam Bhole

Om Namah Shivaya Namah Shivaya Hara Hara Bholo Namah Shivaya

Namah Shivaya Namah Shivaya Bam Bam Bhole Namah Shivaya

Dam Dam Damaru Gangadhara Shiva Nataraja Namah Shivaya

Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya

Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bhole

03 Shri Gayatri

Om Bhur Bhuvah Svaha

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yo Nah Prachodayat

04 (Chai Wallah) Purnima Mantra

Om Ksham Paksha Jvala Jihve Karala Damshtre Pratyangire Ksham Hrim Hum Phat

05 Amba Mukambike

Amba Mukambike Durga Mahalakshmiye Devi Saraswati Mata Devi Saraswati Mata

Adi Parashakti Shri Ma Kali Kundalini Sarva Mata

Amma Amma Amma Amma Amma Amma Amma Amma Amma

Amma Amma Amma Amma

udayaditya-barua-xisPXJqwQkA-unsplash(2).jpg
anshu-a-qhQabxhtizY-unsplash(1).jpg

06 Sweet Shri Ram

Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om

07 On The Gats - Hare Krishna

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare

Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare

Hare Krishna Madhusudhana

Hare Rama Narayana

08 Holy Bhumi - Om Mata

Om Mata Jaya Om Mata

Om Mata

09 Eternal Aum

Om :)

bottom of page